Invoicer on uusi laskutuspalvelu yrityksille verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tutustu!

Verkkolaskulaki

Vuoden 2020 huhtikuussa voimaan tullut verkkolaskulaki velvoittaa yritykset lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja. Vastaanottajalla on oikeus hylätä laskut, jotka eivät täytä verkkolaskun vaatimuksia.

Mikä on verkkolaskulaki?

Verkkolaskulaki eli laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta tuli voimaan 1.4.2019. Lain voimaantulo on asetettu kaksiosaiseksi; ensivaiheessa laki velvoittaa valtion viranomaisia ja hankintayksiköitä. Toisessa vaiheessa laki on laajentunut käsittämään kaikkia elinkeinonharjoittajia, joiden liikevaihto vuodessa ylittää 10 000 euron rajan, ja jotka harjoittavat muuta kuin kuluttajakauppaa.

Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupankäyntiä ja ohjata laskutusta sähköiseen muotoon.

Pandemian vuoksi yhteisöille on annettu siirtymäaika huhtikuuhun 2021 saakka.

Mitä sitten?

Vuoden 1.4.2020 lähtien yrityksillä on ollut oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa (verkkolaskuna). Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut.

Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on tehty ja vastaanotettu sähköisessä muodossa ja joka noudattaa EU:n sähköisen laskutuksen standardeja. Suomalaisten päivitetyt verkkolaskustandardit (TEAPPSXML 3.0, Finvoice 3.0) ja kansainväliset verkkolaskuformaatit (UBL, CII) ovat hyväksyttyjä laskumuotoja. Sähköpostitse lähetetyt laskut eivät ole lain mukaisia sähköisiä laskuja.