Invoicer on uusi, maksuton laskutuspalvelu yrityksille verkkolaskujen lähettämiseen. Tutustu!

Verkkolaskun ja e-laskun erot

Verkkolasku ja sähköinen lasku ovat molemmat sähköisiä tapoja käsitellä laskutusta, mutta ne eroavat toisistaan tiettyjen ominaisuuksien ja käytäntöjen suhteen. Katso lyhyt yhteenveto eroista!

Sähköisen laskutuksen kontekstissa voi olla puhetta joko verkkolaskusta, e-laskusta tai vain sähköisestä laskusta. Sähköisestä laskutuksesta puhuttaessa voidaan viitata eri sähköisiä kanavia pitkin kulkeviin laskuihin. Jätämme tässä nyt sähköpostin liitetiedostona lähetettävät laskut käsittelemättä ja pureudumme verkkolaskun ja e-laskun eroihin.

Verkkolasku

Verkkolasku mahdollistaa laskun lähettämisen sähköisessä muodossa yrityksille. Verkkolasku edustaa edistynyttä sähköisen laskutuksen muotoa, jossa laskun tiedot välitetään konekielisessä muodossa, usein XML-sanomana. Tämä mahdollistaa strukturoitujen tietojen tehokkaan siirron laskuttajalta vastaanottajalle. Vaikka verkkolaskusta on perinteisesti käytetty XML-sanomaa, voidaan myös luoda visuaalisesti paperilaskua muistuttava näkymä helpottamaan ihmisen lukemista ja ymmärtämistä.

Yleensä verkkolaskut luodaan suoraan laskutus- tai taloushallinto-ohjelmistosta. Käytännössä mikä tahansa ohjelma, joka pystyy muodostamaan ja lähettämään verkkolaskuja, voi toimia laskutuksen apuvälineenä. Tämä antaa yrityksille joustavuutta valita käyttämänsä ohjelmisto verkkolaskutuksen toteuttamiseen sen liiketoimintatarpeiden ja käytännön mukaan.

Verkkolaskun vastaanottaminen puolestaan edellyttää sähköisen ostolaskujen käsittelyohjelman käyttöä. Yritykset voivat vastaanottaa verkkolaskuja ja käsitellä niitä tehokkaasti taloushallinto-ohjelmistolla tai erillisellä verkkolasku-ohjelmistolla. Tällainen ohjelma helpottaa verkkolaskujen vastaanottoa, tietojen tarkastelua ja automaattista integraatiota yrityksen sisäisiin järjestelmiin.

Verkkolaskutus tarjoaa useita etuja, kuten nopeamman ja tehokkaamman laskutusprosessin, virheiden vähentämisen ja mahdollisuuden automaattiseen tietojen käsittelyyn, mikä parantaa merkittävästi liiketoiminnan toimintatehokkuutta.

Yrittäjällä oikeus verkkolaskuun

Yrittäjänä sinun tulee siis valita verkkolasku, e-laskun sijaan. Mikäli käyt yrittäjänä kauppaa muiden yritysten kanssa, sinun täytyy ottaa huomioon, että yritysasiakkaasi voi vaatia laskunsa verkkolaskuna. Hänellä on siihen oikeus. Uusi verkkolaskulaki antaa yrityksille oikeuden vastaanottaa laskunsa vain verkkolaskuna.

Markkinoiden ainoa maksuton laskutusohjelma

Yrittäjänä voit valita markkinoilla olevia hinnakkaampia taloushallinto-ohjelmia verkkolaskujen lähetykseen tai sitten lähettää yksittäisiä verkkolaskuja muun palveluntarjoajan kautta. Markkinoilla on jopa ilmaisia verkkolaskun lähetyksestä huolehtivia toimijoita. Invoicer-palvelussa voit esimerkiksi kokeilla verkkolaskutusta ilmaiseksi sitoutumatta mihinkään.

E-lasku

E-lasku on innovatiivinen tapa toimittaa laskuja sähköisessä muodossa suoraan kuluttajan verkkopankkiin. Tämä muodostaa selkeän eron verkkolaskuun, sillä e-lasku on suunnattu nimenomaan kuluttajille ja toimitetaan kätevästi heidän verkkopankkiinsa. Tämä käytäntö tekee laskujen vastaanottamisesta ja maksamisesta entistäkin helpompaa ja nopeampaa.

E-lasku eroaa perinteisestä paperilaskusta lähinnä toimitustavan osalta. Sen sijaan, että kuluttaja saisi fyysisen laskun postitse, e-lasku lähetetään sähköisesti kuluttajan verkkopankkiin. Tämä vähentää paperinkulutusta ja tarjoaa ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon.

Mielenkiintoinen piirre e-laskussa on, että sen käyttö ei edellytä kuluttajalta minkään taloushallinto-ohjelmiston asentamista tai käyttöönottoa. E-laskuja voidaan operoida suoraan kuluttajan omasta verkkopankista. Tämä tekee e-laskujen vastaanottamisesta ja maksamisesta vaivatonta myös niille, jotka eivät ole tottuneet käyttämään erillisiä taloushallinto-ohjelmistoja. Kuluttajat voivat käsitellä e-laskuja suoraan omassa verkkopankissaan, mikä tekee laskutuksesta helppoa ja kätevää.

E-laskutus tarjoaa siis tehokkaan ja nykyaikaisen tavan hoitaa laskutusta, ja sen suosio on kasvanut nopeasti helpottavien ja ympäristöystävällisten ominaisuuksiensa ansiosta.

Lopuksi

Sähköinen laskutus avaa monia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, ja valinta verkkolaskun ja e-laskun välillä riippuu usein käyttötarpeista ja kohderyhmästä. Verkkolasku tarjoaa yrityksille tehokkaan ja strukturoidun tavan lähettää laskuja, kun taas e-lasku tuo kätevyyttä kuluttajille suoraan verkkopankkiin. Tärkeintä on tunnistaa oma liiketoimintaympäristö ja asiakaskunta, jotta voi hyödyntää sähköisen laskutuksen tarjoamia etuja. Muista, että Invoicer-palvelussa voit kokeilla verkkolaskutusta ilmaiseksi ja löytää parhaiten liiketoimintaasi sopivan ratkaisun.