Invoicer on uusi laskutuspalvelu yrityksille verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tutustu!

Verkkolaskun ja e-laskun erot

Verkkolasku ja e-lasku – miten ne eroavat toisistaan? Verkkolaskutukseen ja sähköiseen laskutuksen liittyvät termit voivat olla monelle epäselvät.

Sähköisen laskutuksen kontekstissa voi olla puhetta joko verkkolaskusta, e-laskusta tai vain sähköisestä laskusta. Sähköisestä laskutuksesta puhuttaessa voidaan viitata eri sähköisiä kanavia pitkin kulkeviin laskuihin. Jätämme tässä nyt sähköpostin liitetiedostona lähetettävät laskut käsittelemättä ja pureudumme verkkolaskun ja e-laskun eroihin.

Verkkolasku yrittäjälle

Verkkolasku on sähköinen lasku, jonka tiedot välitetään konekielisessä muodossa, tyypillisesti XML-sanomana. Verkkolaskusta voidaan tuottaa myös esimerkiksi paperista laskua muistuttava näkymä. Tavallisesti verkkolaskut lähetetään suoraan laskutus- tai taloushallinto-ohjelmistosta mutta laskutukseen voidaan käyttää mitä tahansa ohjelmaa, jolla voidaan lähettää ja muodostaa verkkolasku. Verkkolaskujen vastaanotto vaatii sähköisen ostolaskujen käsittelyohjelman. Yritykset vastaanottavat verkkolaskun tyypillisesti taloushallinto-ohjelmistolla tai erillisellä verkkolasku-ohjelmalla.

E-lasku kuluttajalle

E-lasku tarkoittaa sähköisessä muodossa kuluttajan verkkopankkiin toimitettavaa laskua. E-lasku eroaa siis verkkolaskusta siinä, että se on vain kuluttajille tarkoitettu verkkopankin kautta toimitettava lasku. E-lasku eroaa paperilaskusta vain sen toimitustavan puolesta. E-lasku ei vaadi kuluttajilta minkään taloushallinto-ohjelmiston käyttöönottoa vaan e-laskuja voi operoida kuluttajan omasta verkkopankista.

Yrittäjällä oikeus verkkolaskuun

Yrittäjänä sinun tulee siis valita verkkolasku, e-laskun sijaan. Mikäli käyt yrittäjänä kauppaa muiden yritysten kanssa, sinun täytyy ottaa huomioon, että yritysasiakkaasi voi vaatia laskunsa verkkolaskuna. Hänellä on siihen oikeus. Uusi verkkolaskulaki antaa yrityksille oikeuden vastaanottaa laskunsa vain verkkolaskuna. Yrittäjänä voit valita markkinoilla olevia hinnakkaampia taloushallinto-ohjelmia verkkolaskujen lähetykseen tai sitten lähettää yksittäisiä verkkolaskuja muun palveluntarjoajan kautta. Markkinoilla on jopa ilmaisia verkkolaskun lähetyksestä huolehtivia toimijoita. Invoicer-palvelussa voit esimerkiksi kokeilla verkkolaskutusta ilmaiseksi sitoutumatta mihinkään.