Invoicer on uusi laskutuspalvelu yrityksille verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tutustu!

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kasvurahoitus Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Suomen Kasvurahoitus Oy ja Invoicer-verkkopalvelun käytännöt henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön.

Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Kasvurahoitus Oy.

Suomen Kasvurahoitus Oy ja sen hallinnoimat verkkopalvelut (kuten invoicer.fi) käsittelevät henkilötietoja useasta eri syystä. Käsittely liittyy mm. laskuttamisen prosesseihin, kolmansien osapuolten palveluiden (kuten verkkolaskuoperaattori) tunnistautumisvelvoitteen täyttämiseen ja palvelulaskujen seurantaan.

Mihin tietojen käsittely perustuu

Tietojen käsittely perustuu verkkopalvelussa tehtyihin sopimuksiin, esimerkiksi palvelun käyttösopimukseen.

Yksityishenkilölle tehtävän sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittely perustuu suostumukseen, joka on tallennettu verkkopalvelussa asiakkuuden avaamisen yhteydessä.

Mihin tarkoitukseen tietojasi käytetään

Yritysasiakkuuden avaamisen, asiakkuuden hoitamisen, riskiarvionnin ja luotonvalvonnan lisäksi käsittelemme tietojasi lainsäädännön vaatimuksiin perustuen. Nämä käsittelyt voivat liittyä mm. kirjanpitosäädöksiin, raportointiin vero-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaisille, palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön liittyvien velvollisuuksien hoitamiseen tai riskienhallintaan. Tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin ja toiminnan kehittämiseen.

Rekisteriä käytetään myös lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Lainsäädännöstä tuleva tuntemisvelvoite edellyttää meitä keräämään asiakkaistamme henkilötunnuksen ja nimen ja todentamiseksi sähköisen tunnistautumisen tai kopion henkilöllisyystodistuksesta. Tämän lisäksi meillä tulee olla ajantasaiset yhteystietosi eli osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Puhelut ja sähköpostit voidaan tallentaa dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Emme pääsääntöisesti siirrä tai luovuta tietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli poikkeuksellisesti näin tekisimme, varmistamme sopimuksella, että tietosi ovat vähintään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla suojattu.

Rekisterimme sisältää ainakin seuraavat tiedot yksilölliset tiedot asiakkaista: Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Osoitetiedot Sähköpostiosoite Muut asiakkaan itsensä antamat tiedot Yhteisöt, joissa henkilö on nimenkirjoitusoikeutetussa asemassa

Laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot

Mistä keräämme tietoa

Asiakkailtamme verkkopalvelussa saatavien tietojen lisäksi tallennamme tietoa asiakastapaamisten perusteella, noudamme tietoa viranomaistahoilta ja kaupallisilta tiedonvälittäjiltä, kuten väestörekisteri, Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Oy, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit.

Kasvurahoitus Oy voi käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä, asiakaspalvelussa, verkkopalvelujen tuottamisessa, markkinointianalyyseissä tai yhteydenpidossa. Yhteistyökumppanit sijaitsevat EU-/ETA-alueella ja tietoja hallinnoidaan EU:n tietosuojasääntelyn edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytys

Tiedot, joita ei tarvitse tai saa säilyttää lainsäädännöstä johtuen, poistamme asiakkuuden päättymisen jälkeen. Säilytettävien tietojen osalta säilytysajat vaihtelevat kulloinkin lainsäädännöstä riippuen ja kirjanpitosäännösten vuoksi tietoja voidaan säilyttää jopa kymmennen vuotta.

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Tietojen luovuttaminen

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Voimme kuitenkin luovuttaa tai siirtää tietojasi tilanteessa, joka on keräämisen käyttötarkoituksen mukainen, tai käytämme ohjelmistoa, joka on toisen toimijan ylläpitämä. Kaikkien yhteistyökumppaneidemme kanssa on solmittu kirjallinen sopimus, jossa käsittelijän vastuu tietojesi käsittelystä on määritelty, ja jossa tietojesi käsittely on rajattu vain sopimuksen mukaiseen käsittelyyn.

Oikeus pyytää tietojen poistamista tai muuttamista Lähtökohtaisesti, sinulla on kuitenkin oikeus pyytää tietojesi poistamista, kun vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.

Teemme parhaamme pitääksemme tietosi ajan tasalla, mutta mikäli huomaat tiedoissasi virheitä, otathan yhteyttä info@invoicer.fi.

Markkinointikielto

Kun haluat peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, voit poistua postituslistalta markkinoinnissa olevan toiminnon kautta.

Tallennetut tiedot Lähetä lyhyt viesti info@invoicer.fi, ja pyydä saada nähdä tietosi. Vastaamme pyyntöösi mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 30 vrk kuluessa. Yksilöi pyynnössä, mistä palvelusta on kyse.

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen perusteella. Tietojen toimitus tapahtuu 30 vrk kuluessa pyynnöstäsi.

Mikäli koet, että tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi on loukattu Suomen Kasvurahoitus Oy:n toimesta, sinulla on oikeus tehdä Tietosuojavaltuutetun toimistoon valitus asiasta.

Tietojen suojaus

Suojamme tietojasi fyysisin, teknisin ja organisatorisin toimenpitein estääksemme luvattoman käsittelyn, häviämisen, vahingoittumisen tai tuhoamisen. Suojauksessa käytämme seuraavia menetelmiä: tietosi ovat saatavilla vain työntekijöille, joilla on työtehtäviensä perusteella siihen oikeutus, henkilöstön kattava tietosuoja-koulutus ja tietotekninen suojaaminen esim. käyttöoikeuksin

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa, joten kehotamme sinua tarkastamaan sisällön ajoittain.

Yhteystiedot

Rekisterin pitäjä Syomen Kasvurahoitus Oy

Y- tunnus: 2321467-7

Pohjoisesplanadi 35 Ab, 00100 Helsinki Linnankatu 13 a A2, 20100 Turku