Invoicer on uusi laskutuspalvelu yrityksille verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tutustu!

Käyttöehdot

Käyttöehdot

1. Yleiset ehdot

(nämä Käyttöehdot ovat voimassa 22.8.2021 alkaen)

1.1 Kirjautuessaan Invoicer.fi -palveluun ensimmäistä kertaa käyttäjä sitoutuu näihin Käyttöehtoihin.

Invoicer.fi-palvelussa asiakkaan henkilöllisyys todennetaan sähköisellä tunnistusmenetelmällä, joka edellyttää pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen voimassaoloa. Asiakkaan tuntemisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetään.

2. Termien määritelmät

VERKKOPALVELU: www.invoicer.fi

YHTIÖ: Kasvurahoitus Oy, y-tunnus: 2321467-7, Linnankatu 13 a A2, 20100 Turku.

KÄYTTÄJÄ: Palveluun rekisteröitynyt yrityksen edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus tai nimenkirjoitusoikeuden haltija on antanut oikeuden hallinnoida laskutusta Verkkopalvelussa.

3. Asiakkuustili yritysportaalissa

3.1 Käyttäjän velvollisuus on säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa salassa ja erillään toisistaan, eikä niitä saa luovuttaa kenenkään ulkopuolisen haltuun. Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli hän epäilee jonkun ulkopuolisen saaneen haltuunsa hänen salasanansa tai käyttäjätunnuksensa. Ilmoituksen jälkeen Käyttäjä on velvollinen toimimaan Yhtiön antamien ohjeiden mukaan.

3.2 Käyttäjä on vastuussa vahingosta tai menetyksestä, joka kohtaa Yhtiötä, Käyttäjää tai kolmatta osapuolta mikäli jäsen ei täytä kohdan 3.1 mukaisia velvollisuuksiaan. Yhtiö pidättää itselleen oikeuden sulkea käyttäjän tili ilman ennakkoilmoitusta, mikäli sillä havaitaan epäilyttävää toimintaa tai on perusteltu epäily siitä, että salasana ja käyttäjätunnus ovat päätyneet jonkun ulkopuolisen haltuun.

Selvennyksenä,

Rekisteröitymällä sinulle luodaan asiakkuustili invoicer.fi-verkkopalveluun. Tarkkailemme epäilyttäviä toimia asiakaspalvelussa.

4. Laskun muodostaminen ja lähetys

4.1 Käyttäjän tulee tehdä lasku invoicer.fi-sivujen ohjeiden mukaisesti.

4.2 Käyttösopimuksen hyväksyminen alkaa siitä hetkestä, kun Käyttäjä hyväksyy sähköisesti lainatarjouksen ja lainaehdot.

Yhtiöllä on oikeus harkinnan perusteella olla myöntämättä käyttöoikeutta tai peruuttaa jo myönnetty käyttöoikeus.

4.5 Käyttäjä vastaa siitä, että hänen laskulla antamansa tiedot pitävät paikkansa.

4.7 Käyttäjä hyväksyy, että laskutustiedot voidaan edelleenvälittää muille saman palveluntarjoajan palveluille asiakaspalvelun tai tuotteiden tarjonnan yhtydessä.

6. Hinnasto

6.1 Laskujen muodostamisessa, lähettämisessä ja vastaanottamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

12. Oikeus muutoksiin, muutoksista tiedottaminen ja voimaantulo

Yhtiöllä on oikeus muuttaa tässä lainasopimuksessa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Olemassa olevia lainasopimuksia koskevien maksujen tai palkkioiden muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua tiedottamisesta.

14. Yhteystietojen muutos

Käyttäjän on ilmoitettava Yhtiölle välittömästi nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai muun antamansa yhteystiedon muutoksista. Yhtiöllä on oikeus hankkia käyttäjän puutteelliset tiedot parhaaksi katsomallaan tavalla ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset jäseneltä palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

Selvennyksenä,

Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Vertaislaina Oy:lle yhteystietojensa muutoksista.

15. Ilmoitusten tiedoksianto

Kaikki käyttäjälle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi käyttäjälle (1) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty käyttäjän rekisteröimään sähköiseen osoitteeseen.

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava Yhtiön kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.